Đặt in logo tại Trường Phát mất bao lâu?

Để đầu tư nghiêm túc cho một logo chúng tôi cần từ 3 đến 7 ngày để lên ý tưởng và phác thảo ra một vài bản demo đầu tiên. Thời gian chỉnh sửa hoặc hoàn thiện các phương án mới từ 2 đến 3 ngày, thời gian thiết kế cẩm nang sử dụng logo là khoảng 2 ngày. Vậy trung bình chúng tôi cần 10 đến 15 ngày để bắt đầu và hoàn thiện một dự án thiết kế logo.

Bài Viết Liên Quan