Thời gian để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là bao lâu?

Tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô bộ nhận diện thương hiệu của anh (chị) sẽ có thời gian thiết kế và thực hiện khác nhau. Trung bình để thiết một bộ CIP tiêu chuẩn sẽ mất hơn một tháng, ngoài ra việc anh (chị) cung cấp thông tin thiết kế kịp thời và duyệt nhanh theo từng giai đoạn sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc.

Bài Viết Liên Quan