Thông thường tôi sẽ nhận được bao nhiêu phương án thiết kế để duyệt?

Trung bình luôn có từ 2 đến 3 mẫu để anh (chị) lựa chọn nhưng đối với một số dự án để thể hiện hết khả năng thiết kế có thể thì anh (chị) sẽ nhận được 4 đến 5 phương án để lựa chọn.

Bài Viết Liên Quan